Jak prognozować sprzedaż w szkołach językowych w szkole

Prognozowanie sprzedaży w Twojej szkole językowej w Anglii jest kluczowym elementem założenia i prowadzenia biznesu; Jest to podstawowy składnik biznesowego planu biznesowego języka angielskiego. Niepoprawne jest, że Twoja szkoła języka angielskiego będzie miała rację, ale musisz mieć możliwość przedstawienia wiarygodnych, opartych na dowodach prognoz, aby zapoznać się ze strategią biznesową w szkole języka angielskiego.

Twoja prognoza sprzedaży to prognoza finansowa ilości obrotów prowadzonych przez szkołę języka angielskiego w sprzedaży produktów lub usług. Twoja prognoza sprzedaży może działać samodzielnie, ale będzie ściśle powiązana z Twoim planem biznesowym dla szkół języka angielskiego. Jest to istotny i podstawowy element metody planowania i będzie stanowił główną część Twojego rachunku zysków i strat i prognozy przepływu środków pieniężnych.

Więc dlaczego musisz prognozować sprzedaż?

Jest to potrzebne, abyś mógł

 1. Przewidywanie przepływu środków pieniężnych – Twoja prognoza może przewidzieć powolne czasy prowadzenia działalności, w których może być potrzebna wtrysk gotówkowy, aby płacić za produkty lub po prostu płacić personelowi.
 2. Zarządzaj przepływem środków pieniężnych – podstawą sukcesu firmy, ważne jest, aby rozpoznać, w jaki sposób prognoza sprzedaży przyczynia się do obliczenia prognozy przepływów pieniężnych.
 3. Zaplanuj przyszłe zapotrzebowanie na zasoby – na przykład liczbę pracowników uważanych za niezbędne do zarządzania zamówieniami i zapewnienia pewnego poziomu usług.
 4. Planuj działania marketingowe – to zauważalnie wpłynie negatywnie na wielkość sprzedaży, którą wykonasz.

Niezależnie od sytuacji, ważne jest, aby regularnie i realistycznie badać szacowaną sprzedaż i podejmować odpowiednie działania, aby ponownie przyjrzeć się strategii. Twoja prognoza sprzedaży jest standardem, obok którego często należy ocenić, co w rzeczywistości ma miejsce w Twojej firmie w odniesieniu do sprzedaży i ważne jest, aby mieć świadomość wariancji i dlaczego powstały, a także dołączyć to, czego nauczyłeś się Potencjalnych prognoz.

Jakie elementy trzeba pomyśleć?

Uważa się, że powinieneś zapoznać się z najbliższymi 3 latami swojego biznesu w szkole języka angielskiego na potrzeby prognoz sprzedaży – rok pierwszy jest wyszczególniony co miesiąc

Warto myśleć

 1. Czy istnieje zwykły rynek dla Twojego produktu lub usługi?
 2. Jaka jest wielkość rynku?
 3. Czy rynek narasta lub maleje, a jeśli tak, w jakim procentie każdego roku?
 4. Jakie są kluczowe czynniki, które obecnie wpływają na ten rynek?
 5. Co może mieć na to wpływ w przyszłości?
 6. Jak wpływają czynniki sezonowe na zakup produktu lub usługi?
 7. Czy istnieją trendy w Twojej firmie?

Czy wiesz, kim są Twoi klienci?

 1. Ilu klientów w rzeczywistości zapłaci za Twój produkt lub usługę?
 2. Czy opuszczą innego dostawcę, aby przyjść do ciebie?
 3. Ile będziesz pobierać opłaty?
 4. Czy masz kapitał, aby podać ilość produktów i usług?
 5. Ile innych firm takich jak twój jest tam?
 6. Twoja firma nie będzie wyłączna; Co się dzieje, gdy nowo wyprofilowane konkurencje wejdą na rynek po tym, jak zrobiłeś podstawę w celu podniesienia świadomości rynkowej?

Cały świat jest Twoim rynkiem z tworzeniem internetu – ale jakie produkty / usługi można sprzedać W efekcie każda firma ma konkurenta (a) – jak można odciągnąć klientów konkurentów? Jak można położyć kres swoim konkurentom, biorąc klientów? Jak bardzo elastyczny w odniesieniu do cen i kolekcji oferowanych produktów lub usług można uzyskać?

Przygotowanie Twojej szkoły biznesowej w języku angielskim

Wszystkie szkoły języka angielskiego muszą oprzeć swoje prognozy na pewne założenia dotyczące potencjalnych zmian, które mogą mieć miejsce w przyszłości. Mogą być określone ilościowo i mogą obejmować:

 1. Sektor ekspansji / spadku o pewien procent, np. 5%.
 2. Planowana ekspansja liczby pracowników w celu osiągnięcia oczekiwanego wzrostu produkcji o 20%.
 3. Lepsza lokalizacja – więcej klientów – wzrost sprzedaży o 30%.

Przygotuj prognozę

Powinieneś przygotować prognozę sprzedaży dla każdej sprzedanej pozycji i prognozować:

 1. Objętością
 2. Według wartości
 3. Za pomocą kombinacji zarówno objętości, jak i wartości.

Jakie są pułapki podczas prognozowania sprzedaży?

 1. Upewnij się, że prognoza jest oparta na potwierdzonych, realistycznych i bezstronnych informacjach.
 2. Nie próbuj pominąć badania, jeśli wykazał złe wyniki.
 3. Nie przewiduj tylko przewidywanych wyników. Nadal przeanalizuj, co może wpłynąć na przyszłość Twojej sprzedaży i dostosować prognozę.
 4. Zrozum, jaka ilość towarów można wyprodukować. Czy jest fizycznie możliwe, aby przewidzieć przewidywaną sprzedaż sprzedaży personelowi, wyposażeniu i zasobom pieniężnym dostępnym dla Ciebie?
 5. Czy polityka cenowa stosowana w opracowywaniu prognoz sprzedaży wskazuje na to, co jest naprawdę możliwe do zrealizowania ?, lub odwrotnie, czy ceny zostały ustalone zbyt niskie lub zbyt wysokie, aby twoja prognoza była potencjalnie nierealistyczna?
 6. Czy Twoja firma jest nowa? Twoja firma może potrwać dłużej niż wyobrażasz sobie, aby uzyskać renomę, i czy wyznaczyliście realistyczne cele sprzedaży?
 7. Gdy sprzedaż początkowa spadła po rozpoczęciu działalności gospodarczej, czy zezwoliłaś na zwiększone koszty marketingu, które może ponieść firma?
 8. Czy możesz zidentyfikować i uzasadnić założenia podjęte w celu osiągnięcia prognozy i wyjaśnić je zainteresowanym stronom w razie potrzeby?